Viktig at bedriften er godkjent våtromsbedrift.


bad,totalrehabilitering.god pris, bad olso, billigbad solo, pusse opp bad, bad i oslo, bad mittanbud

GODE RÅD TIL FORBRUKER


I Norge registreres det årlig ca 80.000 vannskader. Årsaken til mange av disse skadene skyldes at arbeidene ikke er utført godt nok, eller at materialene som benyttes er for dårlige.

Fagrådet for våtrom har utarbeidet en nyttig sjekkliste for deg som ønsker et optimalt våtrom:

1. Sjekk referanser

Hent alltid inn referanser fra tidligere kunder. Dyktige våtromsentreprenører er ikke redd for at referansene sjekkes. Dersom du benytter uorganisert bedrift, sjekk også bedriften i Brønnøysundregisteret. Sjekk om bedriften har et telefonnummer og en foretningsadresse du kan nå vedkommende på. Det er viktig at du også får tak i firmaet også i fremtiden.


2. Beskriv arbeidsomfang og kvaliteter

Det anbefales å lage en skriftlig redegjørelse for det arbeidet som ønskes utført, om nødvendig også befaring med foretaket før utarbeidelse av pristilbud. Henvis her til at arbeidet skal utføres etter Byggebransjens våtromsnorm.


3. Be om skriftlig tilbud

Ved alle oppdrag hvor arbeidsomfanget er kjent anbefales det å innhente skriftlig pris-tilbud. Som et minimum må tilbudet inneholde pris, oppdragsbeskrivelse, tidsramme og beskrivelse av kompetanse i utførende bedrift.


4.  Skriv avtale

Det er viktig at du inngår en skriftlig avtale/standardkontrakt med håndverkeren før arbeidene starter. En god kontrakt forhindrer tvister i etterkant. Det er utarbeidet flere standardkontrakter som er godkjent av forbrukermyndigheter. Standardkontrakter mellom forbruker og profesjonell finnes på Husbankens eller Forbrukerrådets internettsider.
Det er viktig at du avtalefester bruken av Byggebransjens våtromsnorm.


5. Avtal tilleggsarbeider skriftlig

Viser det seg behov for tilleggsarbeider eller endringer underveis, skal håndverker kontakte deg. Ved endringer eller tilleggsarbeider av oppdraget underveis, skal det skrives særskilt avtale om dette hvor pris, tillegg, fradrag, tid etc. kommer tydelig fram.


6. Avslutt oppdraget formelt

Det anbefales befaring før overdragelsen av våtrommet. Eventuelle reklamasjonsarbeider utføres i henhold til avtalte tidsfrister og før endelig sluttoppgjør. Holdes det tilbake et beløp for feil eller mangler som ikke er rettet opp, skal beløpet stå i forhold til verdien av disse arbeidene.


7. Vær nøye med å få dokumentasjon på badet ved overlevering

Dokumentasjonen er nødvendig for å utføre riktig vedlikehold, og viktig ved et eventuelt eierskifte eller som dokumentasjon ved verdifastsetting.


8. Tenk igjennom konsekvensene av egeninnsats og selvlevert utstyr

Egeninnsats og selvlevert utstyr forkludrer lett ansvarsforholdet i en avtale.


9. Om du velger å innhente tilbud på internett, bruk punktene ovenfor likevel

Systemer for innhenting av tilbud leveres av mange. Vær nøye med å stille krav til de som legger inn pris. Slike krav kan være Godkjent våtromsbedrift og at badet skal bygges etter Byggebransjens våtromsnorm.


10. Har det gått galt?

Kontakt Godkjent våtromsbedrift innen takst, du finner også dette under “Finn Godkjent våtromsbedrift”

Link til dokumenatsjon / sertifiseringer:


bad,totalrehabilitering.god pris, bad olso, billigbad solo, pusse opp bad, bad i oslo, bad mittanbud
bad,totalrehabilitering.god pris, bad olso, billigbad solo, pusse opp bad, bad i oslo, bad mittanbud

Ta kontakt for en gratis, uforpliktet befaring.